Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Conform Planului de Şcolarizare, pentru anul şcolar 2015 – 2016, clasa a IX-a, avem aprobate următoarele clase de bilingv limba engleză:

  • 1 clasă Matematică-informatică, profil real, specializarea bilingv engleză
  • 1 clasă Filologie, profil uman, specializarea bilingv engleză

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză se poate susține în oricare din centrele de evaluare din Municipiul București. Toate centrele în care se suţin probe de limbă modernă sunt menţionate în broșura “Admiterea în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2015-2016”.
Examenul constă în două probe:

  • Probă scrisă cu itemi obiectivi (70 de puncte din care 10 din oficiu)
  • Probă orală (30 de puncte).
    • Timp de lucru pentru redactarea lucrării scrise: 60 minute
    • Nota minimă de admitere: 6 (şase)
    • Contestaţii se admit doar pentru proba scrisă

Pentru a promova acest examen, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 6 (şase).

Nota de la examenul de limba engleză nu este inclusă în media de admitere.

Informații privind desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Click pentru detalii.

Repartizarea candidaților la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Click pentru detalii.